Day: szeptember 7, 2020

Oktatási Hivatal Bázisintézménye

A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell, innováció(k), az alkalmazott jó gyakorlatok széles körű bemutatása Jó gyakorlatok – szakmai programok Kokas módszer Demel Eszter tanárnő bemutató órák keretében a Kokas módszer gyakorlatban történő megvalósulását bemutatja az érdeklődő kollégák számára. A hospitálást követően szakmai beszélgetés, tapasztalatcsere segíthet a módszer alaposabb megismerésében. A Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány akkreditált képzését megfelelő létszámú jelentkező esetén az iskolánkban megszervezzük. ?Dr.Kokas Klára módszere Kodály Zoltán nevelési koncepciójára építkezik. Lényege abban rejlik, hogy a zene totális befogadása a gyermekek esetében a mozgás, az alkotó cselekvés által indítható el igazán. A gyermekek életkori sajátosságaiból fakadó mozgásenergiát használja fel a zene aktív megéléséhez. Személyközpontú pedagógiai szemléletéből következő módszere olyan ének-zenei alapú komplex művészetpedagógia, amely óhatatlanul terápiás hatású, harmonizáló személyiségfejlesztés is egyben.? TANÍTÓ 52. évf:(2014/4) pp. 25-27. A módszer fejleszti a kifejező mozgást, a finommotoros mozgást, mozgáskoordinációt az egyensúlyozás képességét, a finom belső hallást hangadás bátorságát, a beszédindítás, az éneklési készséget az érzelmi intelligenciát, a szociális képességeket, társas viszonyulást, valamint a kreativitás fontos faktorait az értelmet is fejleszti a dalszövegek, a hang- és mozgáscsoportosítás, az időbeli relációk verbális visszaadása; a jelenetek történetbe illesztése stb. segítségével. A jógyakorlatot 2010-től vezettük be iskolánkban. Demel Eszter tanárnő ettől az évtől tanfolyamvezetőként is vállalja a módszer oktatását pedagógusok számára.   Szakmai tagozat – tehetség program a 6-10 évfolyamon Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy az ének-zenei általánosiskolák és a zeneművészeti szakközépiskolát választó diákok száma drasztikusan csökken. Más korba léptünk, más a társadalmi környezet, és újra kell gondolni a számunkra fontos feladatok megoldási lehetőségeit. A szakmai tagozat célja sikeres felvételi vizsga előkészítése a felsőoktatásba a zeneiskolából. Erdélyi Ágnes tanárnő által kidolgozott rendszer – melyet szakdolgozatában

Tovább olvasom »
Megszakítás