Beiratkozási tájékoztató 2017.

Kedves Szülők és Növendékeink!

 

A beiratkozás időpontjai:

Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI Csermák Antal Zeneiskola

Veszprém, Megyeház tér 5.

 • 2017. június 12-14.

9.00-12.00 és 14.00-17.30

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános iskola

Herend, Iskola utca 8.

 • 2017. június 12.

13.00-17.00

Nagyvázsonyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általánosiskola

Nagyvázsony, Iskola utca 1.

 • 2017. június 12.

13.00-17.00

Felhívjuk figyelmüket, hogy a zeneiskolai tanulói jogviszonyt minden évben jelentkezési lap kitöltésével meg kell újítani.  A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal gyermekük TAJ kártyáját és Oktatási azonosító számát (11 jegyű szám).  A beiratkozás alkalmával az éves térítési vagy tandíjat be kell fizetni.

Dokumentumok letöltése:

Jelentkezési lap

Részletfizetési kérelem

Díjkedvezményi kérelem

Díjmentességi kérelem

 

Éves térítési díjak

18 év alatti tanulók esetében

Előkészítő csoportban E.K.  (Általános iskola 1. és 2. évfolyama): 27900 Ft

Hangszeres előkészítő H.E.K. (Általános iskola 1. és 2. évfolyama): 9300 Ft

Új növendék esetében (zeneiskolai 1. osztály): 9300 Ft

Második főtárgyra jelentkezés esetén a második főtárgy tanulásáért tandíjat kell fizetni: 27900 Ft

Már zeneiskolai bizonyítvánnyal rendelkezők esetében:

Tanulmányi eredmény

Fizetendő térítési díj (Ft)

4,5-5 tanulmányi átlag:

9300

4-4,4

11100

3,5-3,9

14900

3-3,4

18600

2-2,9

27900

Elégtelen

37100

18-22 éves középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők esetében:

Tanulmányi eredmény

Fizetendő térítési díj (Ft)

4,5-5 tanulmányi átlag:

27900

4-4,4

31600

3,5-3,9

35300

3-3,4

37100

2-2,9

55700

Elégtelen

74300

Éves tandíjak:

Meghatározott mértéket maghaladó foglalkozás esetén (több mint 6 foglalkozás, 300 percet meghaladó foglalkozás) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében:

Tanulmányi eredmény

Fizetendő tandíj (Ft)

4,5-5 tanulmányi átlag:

27900

4-4,4

37100

3,5-3,9

46400

3-3,4

55700

2-2,9

65000

Elégtelen

74300

Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező, nem tanköteles tanulók, valamint 22 év fölött és a tanulmányi követelmények nem teljesítése, évfolyam második vagy további megismétlése esetén:

Tanulmányi eredmény

Fizetendő tandíj (Ft)

4,5-5 tanulmányi átlag:

37100

4-4,4

46400

3,5-3,9

55700

3-3,4

65000

2-2,9

74300

Elégtelen

92900

Részletfizetési lehetőség

Az intézményvezetőhöz benyújtott kérelem esetében lehetőség van a térítési és tandíj kettő részletben történő befizetésére. Az első részletet a beiratkozás alkalmával a másodikat szeptemberben az iskola által meghirdetett időpontban kell befizetni.

Részletfizetést igénylő lap

 

Térítési- és tandíjkedvezmény

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítésidíj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló, szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj

 1. a) 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a meghatározott díj l0%-a,
  b) 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 20%-a,
  c) 140%-át meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 30%-a,
  d) 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 40%-a,
  e) 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 50%-a,
  f) 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 60%-a,
  g) 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 70%-a,
  h) 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 80%-a,
  i) 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 90%-a.

Legkisebb öregségi nyugdíj 2017-ben:

28500 Ft

Egyfőre jutó jövedelem össz.:

Kedvezmény mértéke:

Min.

Max.

0%

135%

0

38475

90%

135%

140%

38475

39900

80%

140%

150%

39900

42750

70%

150%

160%

42750

45600

60%

160%

170%

45600

48450

50%

170%

180%

48450

51300

40%

180%

190%

51300

54150

30%

190%

200%

54150

57000

20%

200%

210%

57000

59850

10%

A díjkedvezmény iránti kérelmet az intézményvezetőhöz évente egy alkalommal – a beiratkozás alkalmával – kell benyújtani. A díjkedvezményre való jogosultságot a beadást megelőző három havi nettó átlagjövedelmek és egyéb jövedelmekről szóló jövedelemigazolással kell igazolni.

Díjkedvezményi kérelem letöltése

Térítési- és tandíjmentesség

A díjmentesség iránti kérelmet az intézményvezetőhöz évente egy alkalommal – a beiratkozás alkalmával – kell benyújtani. Díjmentességi kérelem mellé a jogosultságot igazoló dokumentumokat kérjük csatolják.

Díjmentességi kérelem nyomtatvány letöltése

Megszakítás