Fuvola- és szolfézstanárt keresünk

Veszprémi Tankerületi Központ

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csermák Antal Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola

fuvolatanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fuvola oktatása,tehetséggondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

?         Főiskola, /egyetem, fuvolatanári végzettség,

?         cselekvőképesség,

?         magyar állampolgárság,

?         büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

?         fényképes szakmai önéletrajz,

?         motivációs levél,

?         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

?         90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

?         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uher Bertalan, intézményvezető nyújt, a 06/88/566-790 vagy 06-30/811-4773 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

?         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/00465-35/2020 , valamint a munkakör megnevezését: fuvolatanár.

?         Elektronikus úton Uher Bertalan, intézményvezető részére a igazgato@zenede.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 16.

 

Veszprémi Tankerületi Központ

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csermák Antal Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola

szolfézstanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. szeptember 17- 2021. július 31 ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szolfézs oktatása, tehetséggondozás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

?         Főiskola, /egyetem, szolfézstanári végzettség,

?         cselekvőképesség,

?         magyar állampolgárság,

?         büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

?         fényképes szakmai önéletrajz,

?         motivációs levél,

?         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

?         90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

?         a pályázó által aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uher Bertalan, intézményvezető nyújt, a 06/88/566-790 vagy 06-30/811-4773 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

?         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/00465-36/2020 , valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanár.

?         Elektronikus úton Uher Bertalan, intézményvezető részére részére a igazgato@zenede.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 16.

 

Megszakítás