Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar

Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar

Karnagy: Demel Eszter

Elérhetőség: 88/788-872, 30/341-6600
Próbaidőpont: szerda 16.00-17.00 szólampróbák

17.00-19.00  összpróba (nagyterem)
Helyszín: Auer-terem, I/18, Csermák-terem

A Ga?rdonyi Zolta?n Ifju?sa?gi Kamarazenekar a Veszpre?mi Zenemu?ve?szeti Szakgimnázium e?s Alapfoku? Mu?ve?szeti Iskola no?vende?keibo?l a?ll. Mintegy 40 dia?k muzsika?l az egyu?ttesben, mely Demel Eszter ira?nyi?ta?sa alatt az egyik legjelento?sebb hazai ifju?sa?gi zenekarra? fejlo?do?tt. E?rett zenei elo?ada?smo?djukkal e?s hangza?svila?gukkal rendszeresen kivi?vja?k a ko?zo?nse?g elismere?se?t. Sza?mos di?j, fesztiva?l, koncert e?s turne? jelzi kimagaslo? teljesi?tme?nyu?ket.

A zenekar 1993 o?ta a ha?rom e?vente megrendeze?sre keru?lo? Orsza?gos Zenekari Versenyen minden alkalommal dobogo?s helyen ve?gzett, to?bbszo?r karnagyi e?s tana?ri ku?lo?ndi?jakban re?szesu?lt. 2014-ben az orsza?gos I. helyeze?s e?s Karnagyi ku?lo?ndi?j mellett a „legjobb Barto?k interpreta?cio?” di?ja?t is elnyerte.

A nemzetko?zi Piccoli Archi vono?szenekari fesztiva?lon ARANY mino?si?te?st, 1. helyeze?st e?s karnagyi ku?lo?ndi?jat szereztek.

2015-ben megyei Prima Di?jat kaptak magyar zenemu?ve?szet katego?ria?ban, e?s egyben elnyerte?k a Prima ko?zo?nse?gdi?ja?t is. Veszprém város, a művészeti értékeinek gazdagításáért, a város nemzetközi hírnevének öregbítéséért Gizella-díjat adományozott számukra.

A Ga?rdonyi zenekar hazai e?s ku?lfo?ldi kapcsolatokat is a?pol. Felle?ptek Budapesten a Mu?ve?szetek Palota?ja U?veg-terme?ben, Amszterdamban, Da?nia e?s Hollandia sza?mos va?rosa?ban, valamint leheto?se?gu?k nyi?lt arra is, hogy bemutatkozzanak az Auer Hegedu?fesztiva?lon, és a “Klassz a pARTon” koncertsorozatban. A Veszpre?m Televi?zio? ifju?sa?gi e?s kultura?lis mu?soraiban rendszeresen szerepelnek.

Czigány György Játék és muzsika hétszer tíz percben című műsorában való fellépésük után a következő kritikát kapták:

“A  karnagy,  Demel  Eszter  magasfokú  zenei  intenzitása  tökéletes  hatással  van  az  ifjú zenekarra.  Zenei  megformálásának  minden  mozzanatát  átveszik,  teljes  átéléssel,  hibátlan megszólaltatásban adják elő a műveket.”

Demel Eszter karnagy, a hazai zenepedago?gia kiemelkedo? alakja, a Kokas-pedago?gia jeles ke?pviselo?je. Zenekarvezeto?i munka?ja?t a Cserma?k Antal Zeneiskola e?s a Mendelssohn Kamarazenekar mu?ve?sztana?rai segi?tik.

A zenekar köszönettel fogad támogatási felajánlást, a Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány számlaszámán, melyet többek között a nyári zenekari tábor költségeinek fedezésére fordítunk
Számlaszám:

Kinizsi Bank 73200206-11255668-00000000 Adószám: 18925410-1-19

gardonyizenekar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gardonyi02

Megszakítás