MusiColours Szeminárium előadók

A szeminárium első napján magyar előadók segítségével mutatjuk be a hazai hagyományokat, eredményeket a következő szakemberek segítségével:

Freund Tamás, neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a biológiai tudomány doktora, az agykéreg működésének nemzetközi hírű tudósának nyitó előadásával alapozzuk meg a témát. Az agykutató szemszögéből és neurobiológiai kísérletek, tapasztalatok eredményeiből ismerhetjük meg, milyen kapcsolata van a művészetek által gazdagított belső világnak a tanuláshoz, a memóriához, illetve hogyan befolyásolja mindezt az információrobbanás a kreatív gondolkodóképességünk szempontjából.

A korai zenei nevelésre ráközelítve a nemzetközi szinten máig elismert és csodált Kodály-módszer aktuális helyzetét, alkalmazási lehetőségeit, eredményeit a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetének 2008 óta igazgatójaként tevékenykedő, egyetemi docens, karnagy és 1997 óta hazai oktatóként és 2009 óta számos zeneoktatóknak, karnagyoknak szóló nemzetközi kurzus, szeminárium vendégelőadójaként is szerepet vállaló  Dr Nemes László Norbert mutatja be.

Dr. Deszpot Gabriella, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tudományos főmunkatársa, Kokas Klára hagyatékának és életművének tudományos feldolgozása; a Kokas-pedagógia működése és tanítása; a komplex művészeti nevelés és hatásrendszere kutatója és több mint 3 évtizedes pedagógiai gyakorlattal rendelkező művészetpedagógus beszél a korai zenei nevelésben markáns eredményeket elérő Kokas Klára módszeréről, annak lehetőségeiről.

A szakmai esemény második napján nemzetközi kitekintést teszünk a szeminárium témájában:

Prof. Dr. Michael Dartsch, a németországi University of Music Saar zeneoktatási professzora és Natassa Economidou Stavrou, BA, MA, PhD, a ciprusi Nicosia egyetem zeneoktatási professzora tart egy közösen felépített, gyakorlatorientált, rövid előadásokból és interaktív workshopokból álló szakmai napot. Mindketten a korai gyermekkori zenei nevelés elkötelezett elméleti és gyakorlati, nemzetközileg elismert szakemberei, az Európai Zeneiskolák Szövetsége korai zenei nevelésről kialakított, a szövetség tagországainak tapasztalatait és jógyakorlatait összegző tudásbázisának összeállítói.

Csatoljuk az előadóink rövid szakmai önéletrajzát, amelyben részletesebben megismerkedhetnek szakmai és tudományos munkásságukkal.

Megszakítás